Hej Verden!/Hello World!

Mors dag / mothers Day

Igår var der mors dag og derfor oplagt at skrive om.

Min dag startede med morgensang hvor manden min skrålede højt “kære mor, jeg elsker dig……” Sammen med min søn Matias på 6 år som ramte lidt af de rigtige ord i sangen og lille A på 14 mdr, som smilede stort på fars arm efterfulgt af morgenmad som bestod af amerikanske pandekager og scramblede æg 🙂

Og så kom gaven. Før i tiden gjorde vi ikke så meget ud af det, men efter Matias er blevet så stor betyder det mere for både ham og os som forældre. Jeg er stor fan af smykke brandet Carre Deres smykker er elegante og klassiske. De kan bruges til hver en lejlighed. Så min mand havde taget ham med til deres lagersalg hvor han fik lov til at vælge en gave. Og det blev en smuk sølvring med grøn sten i. Han var meget stolt da jeg pakkede den op. Og jeg var rørt ☺

Resten af dagen gik mimageed at hygge sammen med min egen mor og vores lille familie ❤

Jeg syntes tit at folk enten gør en hel masse eller ingenting på sådan en dag. Det er enten eller. For mig har det altid været en helt speciel dag. For mig er det ikke ‘bare’ mors dag.

Carre smykker

Carre smykker

Men derimod kvindernes dag.
Alle kvinder er noget særligt, har utrolige talenter og yder omsorg når de kan (også selvom de ikke vil indrømme det). Så hvorfor ikke fejre dem alle?

Der kan være forskellige grunde til at en kvinde ingen børn har: måske har hun valgt karrieren, måske er hun homoseksuel og derfor har svært ved at tage skridtet, måske har hun aldrig fundet manden i sit liv, måske vil hun vente til at hun er helt klar (hvilket man aldrig bliver), måske kan hun ikke få børn. Hun vil måske gerne. Men kan ikke.

Det gør ikke disse kvinder mindre værd. Det gør ikke disse kvinder uværdige til at blive fejret. Det er vigtigt at huske på kvinden ovre på den anden side af gaden uden børn har lige så mange fantastiske egenskaber som kvinden ved siden af med børn. Alle kvinder har på et eller andet tidspunkt ydet omsorg overfor et barn. Og overfor et andet menneske. Og det skal fejres!
Er jeg den eneste med den holdning?

Uanset hvad håber jeg at DU havde en helt fantastisk mors dag, om det så var i sofaen med benene oppe, med hovedet i vasketøjskurven eller en dag med familie ❤

 

Yesterday there was Mother’s Day and therefore obvious to write about.

My day started with the morning song where my husband shook up loud “dear mom i love you ……” Together with my son Matias in 6 years who hit some of the correct words in the song and little A of 14 months who smiled Big on father’s arm followed by breakfast consisting of American pancakes and scrambled eggs 🙂

And then came the gift. In the past, we did not make much of it, but after Matias has become so big, it means more for both him and us as parents. I’m a big fan of the jewelry brand Carre Your jewelry is elegant and classic. They can be used for every occasion. So my husband had taken him to their store where he was allowed to choose a gift. And it became a beautiful silver ring with green stone. He was very proud when I packed it up. And I was touched ☺️

The rest of the day went mimageed to spend time with my own mother and our little family ❤️

I often found people doing a whole lot or nothing on such a day. It is either or. For me it has always been a very special day. To me it’s not just Mother’s Day.

Carre jewelry
Carre jewelry
But, on the other hand, women’s day.
All women are special, have incredible talents and care when they can (even if they do not want to admit it). So why not celebrate them all?

There may be different reasons why a woman has no children: Maybe she has chosen her career, maybe she is gay and therefore has difficulty taking the step, maybe she has never found the man in her life, maybe she will wait for her to be Completely ready (which one will never be), maybe she can not have children. She may want to. But can not.

It does not make these women less worthwhile. It does not make these women unworthy to be celebrated. It is important to keep in mind the woman on the other side of the street without children having as many wonderful qualities as the woman next to with children. All women have taken care of a child at one time or another. And towards another human being. And it’s going to be celebrated!
Am I the only one with that attitude?

Either way, I hope that YOU had an absolutely fantastic mother’s day, whether it was on the sofa with legs up, with your head in the laundry basket or a day of family ❤️

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Hej Verden!/Hello World!